trach nhiem huu han xuat nhap khau thuong mai van tai Hong Ha Company

Map go to trach nhiem huu han xuat nhap khau thuong mai van tai Hong Ha Company
Tax Code:
Address: Số 41 Đường Lê lợi - Phường Máy tơ, Ngo Quyen District, Hai Phong City, Viet Nam
Phone:

Name in Vietnamese:

Short Name:

License ID: , date 06-03-2008

Date Active: 2008-04-01

Director:

Services and products

  • Other road transport

Introduce

trach nhiem huu han xuat nhap khau thuong mai van tai Hong Ha Company with short name is Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại vận tải Hồng Hà, original name is Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại vận tải Hồng Hà, operations over 10 years in Other road transport. Managed by Mr/Ms Tran Quang Hong . Please contact us via address: Số 41 Đường Lê lợi - Phường Máy tơ, Ngo Quyen District, Hai Phong City, Viet Nam. Phone: