Avatar of Doan Thanh Hai

Doan Thanh Hai

Position: Director

Address: Thôn An Phước, Xã Hành Dũng, Huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi

Phone:

Company:
Tam Tri Service Company Limited

Address: 876/39-Quang Trung, Phường Chánh Lộ, Quang Ngai City, Quang Ngai Province
Phone:
Edit