Hang hang khong Korean Airlines Co.Ltd (Korean Air) - Van phong Ban ve tai thanh pho Da Nang

Map go to Hang hang khong Korean Airlines Co.Ltd (Korean Air) - Van phong Ban ve tai thanh pho Da Nang
Tax Code:
Address: Phòng 4.49, tầng 4, Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, Phường Hoà Thuận Tây, Hai Chau District, Da Nang City, Viet Nam
Phone:

Name in Vietnamese:

Short Name:

License ID: , date Q

Date Active: 2012-12-03

Director:

Services and products

  • Air transport

Introduce

Hang hang khong Korean Airlines Co.Ltd (Korean Air) - Van phong Ban ve tai thanh pho Da Nang with short name is Hãng hàng không Korean Airlines Co.,Ltd (Korean Air) - Văn phòng Bán vé tại thành phố Đà Nẵng, original name is Hãng hàng không Korean Airlines Co.,Ltd (Korean Air) - Văn phòng Bán vé tại thành phố Đà Nẵng, operations over 6 years in Air transport. Managed by Mr/Ms PARK KI TAE . Please contact us via address: Phòng 4.49, tầng 4, Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, Phường Hoà Thuận Tây, Hai Chau District, Da Nang City, Viet Nam. Phone: