Gia Cong Rang Thoi Dai ( Nop Ho Nha Thau Nuoc Ngoai ) Digital Company Limited

Map go to Gia Cong Rang Thoi Dai ( Nop Ho Nha Thau Nuoc Ngoai ) Digital Company Limited
Tax Code:
Address: 31A Đường Dân Chủ, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Viet Nam
Phone:

Name in Vietnamese:

Short Name:

Date Active: 2009-03-02

Other Address: Lầu 1, Toà nhà Minh Sáng Plaza, Thuan An Town, Binh Duong Province, Viet Nam

Services and products

  • Operation of international organizations and agencies

Introduce

Gia Cong Rang Thoi Dai ( Nop Ho Nha Thau Nuoc Ngoai ) Digital Company Limited with short name is Công ty TNHH Gia Công Răng Thời Đại Kỹ Thuật Số ( Nộp Hộ Nhà Thầu Nước Ngoài ), original name is Công ty TNHH Gia Công Răng Thời Đại Kỹ Thuật Số ( Nộp Hộ Nhà Thầu Nước Ngoài ), operations over 9 years in Operation of international organizations and agencies. . Please contact us via address: 31A Đường Dân Chủ, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Viet Nam. Phone:

Similar companies Operation of international organizations and agencies in Thu Dau Mot City

View more »