Cho Thue Luu Tru Pham Thanh Tuan Company Limited

Map go to Cho Thue Luu Tru Pham Thanh Tuan Company Limited
Tax Code:
Address: Thửa đất số 338, Tờ bản đồ số 08, tổ 2, Khu phố Phước Hải, Phường Thái Hòa, Tan Uyen Town, Binh Duong Province, Viet Nam

Name in Vietnamese:

Short Name:

Date Active: 2016-09-09

Director:

Services and products

  • Short-time accommodation

Introduce

Cho Thue Luu Tru Pham Thanh Tuan Company Limited with short name is Công Ty TNHH Một Thành Viên Cho Thuê Lưu Trú Phạm Thanh Tuấn, original name is Công Ty TNHH Một Thành Viên Cho Thuê Lưu Trú Phạm Thanh Tuấn, industry is Short-time accommodation. Managed by Mr/Ms Pham Thanh Tuan . Please contact us via address: Thửa đất số 338, Tờ bản đồ số 08, tổ 2, Khu phố Phước Hải, Phường Thái Hòa, Tan Uyen Town, Binh Duong Province, Viet Nam.